Etik Kurullar

Klinik Araştırma Etik Kurulu

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu