Temel Bilimler

          Temel Tıp Bilimleri tarafından mezuniyet öncesi tıp eğitiminde farklı evre ve yıllarda canlılığın devamı için gerekli özellikler, hastalık, hastalık oluşum mekanizmaları ve tedavinin temel prensiplerini öğretmeye yönelik eğitim aktiviteleri yapılırken, ilgili bazı anabilim dallarınca tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir. Ayrıca, Üniversite bünyesinde çalışan doktora, yüksek lisans öğrencilerinin eğitimine yönelik akademik faaliyetler yürütülmektedir. Anatomi Anabilim Dalı, Biyofizik Anabilim Dalı, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Fizyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temel tıp bilimleri içerisinde yer almaktadır.          Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.