Çalışan Hakları ve Güvenliği

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu
Öğr. Gör. Semiha ÖZATA
Tel: 0362 312 19 19 / 8131