Öğrenci İşleri

Serap ÖNBİLGİN
Tel: 0362 312 19 19 / 8136
 
Müberra YAKIŞIR
Tel: 0362 312 19 19 / 8137
Mustafa GÜR
Tel: 0362 312 19 19 / 8137