Dekan Ataması 
Fakültemiz Dekan Vekili Prof.Dr.Selim ARICI, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 16. Maddesinin (a) fıkrası gereğince,    07.12.2017 tarih ve 2017/62 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı ile Dekanlık görevine atanmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı