Sayılarla Diş Hekimliği Fakültesi


Diş Hekimliği Fakültesi 1993 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Aşağıdaki grafiklerde eğitim-öğretim vermeye başladığımız tarihten itibaren öğrenci sayılarımızı, öğretim üyesi sayılarımızı ve mezun ettiğimiz öğrenci sayılarımızı görebilirsiniz.

Yıllara göre fakültemize kayıt yaptıran öğrenci sayısı

Yıllara göre toplam öğrenci sayıları

Yıllara göre 1. sınıfa kayıt yaptıran yerli ve yabancı öğrencilerin cinsiyet dağılımı

Yıllara göre normal öğrenim süresi içerisinde mezun olan öğrencilerin oranı

Yıllara göre öğretim üyesi başına düşen öğrenci oranı

Yıllara göre araştırma görevlisi sayısı

Yıllara göre öğretim üyesi dağılımı

Yıllara göre mezun olan uzman öğrenci sayısı

Yıllara göre doktora programından mezun olan öğrenci dağılımı