Tarihçe

Diş Hekimliği Fakültesi; 3 Temmuz 1992 tarihinde T.B.M.M.’ de kabul edilen “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun ile 78 ve 190 sayılı Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanun” ile kurulmuştur.
 
1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında 30+2 öğrenci alarak, 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 14 Araştırma Görevlisi olmak üzere 19 Öğretim Elemanı kadrosu ile Eğitim ve Öğretime başlamıştır. Hasta kabulüne ise aynı yıl 15 adet diş ünitinden oluşan klinikte başlanmıştır.
 
YÖK Yürütme Kurulunun 12.09.1994 tarihli toplantısında alınan kararı ile Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca Periodontoloji, Ortodonti, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dallarında Doktora Programları açılmıştır. 1998 yılında Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında, 2000 yılında Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı ile Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında ve 2005 yılında da Pedodonti Anabilim Dalında Doktora Programı açılmıştır.
 
Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi 2 Mayıs 1994 tarihli Maliye Bakanlığının onayı ile 29 Haziran 1994 tarih ve 21975 sayılı Resmi Gazetede yayımından sonra faaliyete geçmiştir.