Fakülte Kurulu

Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında seçilen, üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte Kurulu, dekanın çağırısı üzerine toplanır. Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
 
Prof. Dr. Tamer TÜRK Ortodonti Anabilim Dalı
Prof. Dr. Elif Eser SAKALLIOĞLU Periodontoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Aysun AVŞAR Pedodonti Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nihan GÖNÜLOL Restoratif Diş Tedavsi  Anabilim Dalı
Doç. Dr. Elif KALYONCUOĞLU Endodonti Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fikret YILMAZ Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
 
Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1. Fakültenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
2. Fakültenin Yönetim Kuruluna üye seçmek,
3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
4. Dekan gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırır.