Fakülte Yönetim Kurulu

Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte Yönetim Kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. 
 
Prof. Dr. Peruze ÇELENK Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Tamer TÜRK Ortodonti Anabilim Dalı
Prof. Dr. Emine ŞEN TUNÇ Pedodonti Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nihan GÖNÜLOL Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. İlker KESKİNER Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Fikret YILMAZ Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
 
Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
2. Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
4. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
6. 2547 Sayılı kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır