Hastane Kalite Birimi

Kalite yönetim sistemi çerçevesinde ve yasal mevzuatlara uygun olarak; Hasta ve çalışanların güvenliğini ön planda tutarak;  Hasta mahremiyetini her koşulda korumak, modern  cihazlarla ve uzman kadromuzla kaliteli hizmet sunmak, ekip  çalışması ile hasta sağlığını ve memnuniyetini artırmak ve sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas alarak Bölgede öncü ve birinci kuruluş olmaktır.

Kalite Komisyonu Görev Yetki ve Sorumlulukları

Diş Hekimliği Fakültesi Bölüm Kalite Sorumluları


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KALİTE BİRİMİ
 
Başhekim
Prof. Dr. Murat YENİSEY
Tel: 0362 312 19 19 / 8100
 
Başhekim Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Fikret YILMAZ
Tel: 0362 312 19 19 / 8144
 
Kalite Birimi Sorumlusu
Öğr. Gör. Semiha ÖZATA
Tel: 0362 312 19 19 / 8131
 
Kalite Birimi Çalışanı Başhemşire Türkan YILMAZ
Tel: 0362 312 19 19 / 8120