Hastane Yönetimi

Başhekim
Prof. Dr. Murat YENİSEY
muratyen@omu.edu.tr
Tel: 0362 312 19 19 / 8100
 
Başhekim Yardımcısı
Dr Öğr. Üyesi Fikret YILMAZ
Tel: 0362 312 19 19 / 8100
 
Hastane Müdürü
Nihat ÇALOĞLU
Tel:0362 312 19 19 / 8111
 
Hastane Müdür Yardımcısı
Hafize İNCİ
Tel:0362 312 19 19 / 8112
Hastane Müdür Yardımcısı
Kemal SOYLU
Tel: 0362 312 19 19 / 8113
 
Başhemşire
Türkan YILMAZ
Tel: 0362 312 19 19 / 8120