DUS Kayıtları ve Atama İçin Gerekli Belgeler

Yazar: | Tarih: 23 Şubat 2018

1. (DUS) AÇIKTAN ATANACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. Dilekçe
2. 12 adet fotoğraf
3. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Diploma veya Çıkış Belgesi (Biri asıl ya da noter tasdikli)
5. Kazandı Belgesi
6. Sağlık Kurulu Raporu
7. İkametgâh belgesi
8. Savcılık İyi Hal Durum Belgesi
9. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU () web adresinden alınıp doldurulacak ve kayıtlı olduğu muhtarlıkta onaylatacaktır.

Erkek adaylardan;
10. Askerliğini Yapmamış Olanlardan : 2 adet Askerlik Durum Belgesi (Biri asıl veya Noter Tasdikli)
11. Askerliğini Yapmış Olanlardan : 2 adet Terhis Belgesi fotokopisi

2. (DUS) NAKLEN ATANACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER
1. 12 adet fotoğraf
2. 2 nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Diploma ya da Çıkış belgesi fotokopisi
4. Kazandı belgesi
5. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU () web adresinden doldurulacak ve çalışmakta olduğu kuruma onaylatacaktır.

Erkek adaylardan;
6. Askerliğini Yapmamış Olanlardan: 2 adet Askerlik Durum Belgesi (Biri asıl ya da Noter Tasdikli)
7. Askerliğini Yapmış Olanlardan : 2 adet Terhis Belgesi fotokopisi