DUS KAYITlLARI HK.

  • Pandemi nedeniyle DUS Başvuru Evrakları posta yoluyla kabul edilmektedir.

  • Sağlık Kurulu Raporu yerine Pandemi nedeniyle tek hekim raporu kabul edilmektedir.

  • Son Başvuru Tarihi: 20.05.2021 Perşembe mesai bitimi

Uzmanlık Başvuru Dilekçesi

DUS Kayıt Bilgileri ve Gerekli Evraklar