Mezun Bilgi Sistemi Hakkında

OM%C3%9C%20Mezun%20Bilgi%20Sistemi%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Afi%C5%9F%20%20%282%29

Üniversitemizden mezun olacak öğrencilerle; daha sonraki yıllarda iletişim ve işbirliği sağlamak mezunlarımızı bir araya getiren etkinlikler düzenlemek, mezunlarımızla ilgili veriler toplamak, analiz etmek ve değerlendirmek, mezunların Üniversitemizle arasındaki bağları geliştirerek kurumsal hale getirmek amacıyla oluşturulan OMÜ Mezun Bilgi Sistemine, mezun olma durumundaki öğrencilerimizin güncel bilgi girişleri ile sisteme üye olmaları, Üniversitemiz "Kalite Yönetim Sistemi" çalışmaları ve Yüksek Öğretim Kurulu "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Kriterleri" açısından önem taşımaktadır.
Bu kapsamda; mezunlarımızla etkili iletişim kurabilmemiz için, 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde mezun olma durumundaki öğrencilere ilişkin biriminizle alakalı aşağıdaki iş ve işlemlerin uygulanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

1.Uzaktan eğitim sebebiyle, mezun olma durumundaki öğrencilerle kurulan iletişim araçları ile (eposta, sms, whatsapp vb) Mezun Bilgi Sistemine üye olmaları ve diploma almak için üye olduğuna dair ilgili çıktıyı Enstitüler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerektiği konularında bilgilendirilmeleri,

2.Ekte sunulan afişi, biriminiz web sayfasında duyurulması ve resmi sosyal medya hesaplarınızda paylaşılması,

3.Mezun olma durumundaki öğrencilere, Mezun Bilgi Sistemine üye olmaları konusunda danışmanları tarafından bilgilendirilmeleri,

4.Biriminiz web sayfasında; Mezun Bilgi Sistemi başlığı altında alan tahsis ederek, (http://mbs.omu.edu.tr/) linkinin verilmesi.   

Not: Enstitülere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na; diplomasını almak için müracat eden mezun öğrenciler, mezun bilgi sistemine (http://mbs.omu.edu.tr/) üye olduktan sonra sistemden üye olduğuna dair "P1.3.FR.0058-OMÜ Mezun Bilgi Sistemi Üyelik Formu" çıktısını teslim etmeleri gerekmektedir. Mezun bilgi sistemine üye olma sorunu yaşayanlar, ekte sunulan (OMÜ Mezun Bilgi Sistemi Üyelik Bilgi Formu) formunu doldurularak (mezunlar@omu.edu.tr) e-posta adresine göndermeleri, üyelikleri ile ilgili gerekli işlemler yapılarak kendileri bilgilendirilecektir.

İç yazı